فنون مدیریت و مدیریت عمومی

| تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
Facebook Share on Google+ Linkedin به اشتراک بگذارید
توضیحات دوره
شركت سروش ديتا، وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، با استفاده از سامانة آموزشي طراحي شده توسط مهندسين خود و توليد ساير نرم‌افزارها و محتواي آموزشي، ارائة دوره‌هاي الكترونيكي در سطوح دانشگاهي و غير دانشگاهي را از سال ۱۳۸۲ آغاز كرده است . دورة آموزشي فنون مدیریت و مدیریت عمومی كه توسط اين شركت به صورت الكترونيكي ارائه می شود، سعی شده است ، شما را با مفاهیم کلی مدیریت ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و ... آشنا سازد. دوره آموزشی فنون مدیریت و مدیریت عمومی شامل 7 بخش اصلی به شرح زیر است : 1. فصل اول: آشنایی فراگیران با مفاهیم کلی مدیریت و سازمان ها 2. فصل دوم: تصميم‏ گيرى 3. فصل سوم: هدف‏گذارى و برنامه ‏ريزى 4. فصل چهارم: سازماندهى و ساختار سازمان 5. فصل پنجم: ارتباط 6. فصل ششم: رهبرى 7. فصل هفتم: نظارت و كنترل
قسمت‌های آموزشی این دوره

نظر کاربران

برای ثبت نظر وارد شوید.